1.A
Platnosť od 19.2.2020
Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
Deň
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
9:50 - 10:35
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
pondelok
FYZ
F05
Červený
MAT
S23
Hiková
ANJ
S23
Zadňan
ANJ
J01
Bajcsiová
TSV
H11a
Bebčáková
TSV
H11b
Fašková
CHE/c
C09
Laštíková
BIO/c
F07
Čorná
BIO/c
F07
Čorná
CHE/c
C09
Laštíková
utorok
NEJ/dsd
S23
Zajacová
ANJ
J01
Bajcsiová
MAT
S23
Hiková
SJL
S23
Štalmachová
UMK
S12
Ďurek
CHE/c
C04
Kitašová
BIO/c
F07
Čorná
CHE/e
C04
Kitašová
BIO/e
F07
Čorná
NEJ/dsd
S23
Fučíková
NEJ
J04
Blunárová
streda
NEJ/dsd
J04
Zajacová
ANJ
J01
Bajcsiová
MAT
S23
Hiková
DEJ
H08
Bajcsiová
NEJ/dsd
J04
Fučíková
INF
H19
Vaňko
INF
H22
Gerthofferová
INF
H19
Vaňko
ANJ
J01
Zadňan
NEJ
J04
Blunárová
TSV
H11a
Bebčáková
TSV
H11b
Fašková
štvrtok
ANJ
S23
Zadňan
FYZ
F05
Červený
NEJ/dsd
S23
Zajacová
NEJ
J04
Blunárová
MAT
H01
Hiková
ETV
H08
Krajčovičová
NAV
S23
Gabčová
SJL/c
S15
Štalmachová
ANJ
S23
Bajcsiová
SJL/e
S15
Štalmachová
piatok
MAT/c
S23
Hiková
FYZ/c
F03
Červený
SJL
S23
Štalmachová
CHE
C05
Laštíková
FYZ/e
F03
Červený
MAT/c
S23
Hiková
NEJ/dsd
S21
Zajacová
ANJ
S23
Bajcsiová
DEJ
S23
Bajcsiová
Generované programom Rozvrh 6 © RNDr. Červený
19.2.2020