10.ročník Olympijského dňa

 • 1Otvorenie OD1
 • 1Otvorenie 2OD
 • 1Otvorenie OD
 • Beh Olympiského dňa
 • Futbal
 • IMG 5810
 • Speedminton1
 • Stánok zdravia a prvej pomoci
 • Technická čata
 • Veslovanie na trenažéri
 • Volejbal