MATURITY

 • Akademický týždeň

  Odovzdávaním žezla najstarších študentov školy a oficiálnou rozlúčkou s učiteľmi a žiakmi školy konaného 17.mája 2002 odišli študenti 4.ročníka vystaviť svoje tablo do mesta a začať svoj akademický týždeň.

 • Maturitná skúška

  Počas štyroch dní od 27. do 31. mája budú prebiehať v dopoludňajších a popoludňajších blokoch maturitné skúšky v piatich triedach 4.ročníka.

 • Absolventská rozlúčka

  Už tretí rok pokračujeme v slávnostnom odovzdávaní maturitných vysvedčení absolventom a ocenenia študentom za študijné výsledky, mimovyučovacie aktivity a reprezentáciu školy počas celého štúdia na gymnáziu za prítomnosti pedagógov, študentov, rodičov a hostí.
  Tento rok sa akt odovzdávania konal 31.mája v koncertnej sále Konzervatória v Žiline.