Dejepis na internete

 Tieto stránky vám ponúkajú prehľad dejín od praveku po dnešné časy.

 Obsahujú okolo 50 článkov opisujúcich najvýznamnejšie udalosti, štáty či osobnosti.

 Cieľom nie je poskytnúť podrobné a vyčerpávajúce informácie na danú tému, ale vysvetliť a opísať čo najviac faktov a zaradiť ich do systému suvislostí.
K tomuto pomáhajú hlavne odkazy na ľa
vej strane stránky, ktoré odkazujú na súvisiace témy.

 Popri texte sú aj obrázky.

 Veľa úspechov pri práci s dejinami!

 

Obsah

Pravek

Starovek

Stredovek

Novovek

3 000 000 -
4 000 pred n.l.

4 000 pred n.l.-476 n. l.

476 n. l. -
1648 n. l.

1648 n. l. -
2002 n. l.

 

autor: Peter Šimko

Za prípadné chyby sa vopred ospravedlňujeme. Poukázať na ne môžete na
e-mailovej adrese: petersimko@post.sk.