Exkurzie
   Hlavná stránka » Akcie » Exkurzie »

18. 5. 2019  
  Kde sa čistí voda zo Žiliny?
13. 11. 2017  
  Exkurzia do Oswiecimu
27. 10. 2017  
  Exkurzia v Bratislave
25. 10. 2017  
  Exkurzia do Štátneho veterinárneho a potravinového v Dolnom Kubíne
19. 10. 2017  
  Exkurzia do spaľovne odpadu Spittelau vo Viedni
19. 10. 2017  
  Po stopách M. R. Štefánika a Alžbety Báthoryovej
15. 5. 2017  
  Medzi – predmetová exkurzia
26. 11. 2015  
  Voda pre nás a naše zdravie
21. 10. 2015  
  Literárno-historická exkurzia do Nitry
20. 10. 2015  
  Dejepisno-estetická exkurzia – tretí ročník
18. 10. 2015  
  Medzi – predmetová exkurzia s environmentálnym zameraním
18. 11. 2014  
  Vstúpili sme do dávnoveku našich dejín
18. 11. 2014  
  Potulky „Historickou Žilinou“
11. 9. 2014  
  Prehľad exkurzií v šk. rolu 2014/2015
6. 6. 2014  
  Esteticko- biologická exkurzia do Martina, Blatnice a Gaderskej doliny
6. 6. 2014  
  Exkurzia s environmentálnym zameraním v Hornom Hričove
3. 6. 2014  
  Navštívili sme Viedeň
16. 5. 2014  
  Literárno-dejepisná exkurzia v Martine
ArchívGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk