Koordinátori
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori »

Mgr. Jana Leibiczerová
koordinátor pre environmentálnu výchovu

Mgr. Andrea Fučíková
koordinátor pre SOČ

RNDr. Katarína Laštíková
kordinátor pre protidrogovú výchovu
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk