História školy
   Hlavná stránka » Škola » História školy »

21. 10. 2019  
  50. výročie školy
  40 – ročná jubilantka
Od septembra 2005 kráča naša škola štyridsiatym rokom svojho života. Zmenil sa jej názov i pomenovanie ulice, no nič sa nezmenilo na jej poslaní – vzdelávať , vychovávať a spolu s rodičmi modelovať mladého človeka.
  Bilingválne lýceum
Čo bolo na začiatku? Nápad, množstvo oficiálnych i neoficiálnych stretnutí, hodiny diskusií a kompromisov, no hlavne dobrá vôľa, ochota a sila začať niečo nové a vytvoriť nový priestor na štúdium cudzích jazykov. Vďaka tomu vznikla prvá bilingválna sekcia v Žiline pri Gymnáziu Hlinská. Písal sa 1. september 1990.
  Trieda s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka
V snahe rozšíriť vzdelávaciu ponuku sme od 1. 9. 2004 otvorili triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka.
Trieda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Túto triedu sme otvorili 1.9.2011. Môžu byť do nej prijatí žiaci na základe odporúčania Centra pedagogicko-psychologického poradenstva.Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk