Školský rok 2016/17
   Hlavná stránka ť Škola ť Dokumenty ť Školský rok 2016/17 ť

11. 12. 2017  
  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2016/2017
11. 12. 2017  
  Výkaz k správe o hospodárení za rok 2016Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk