Vedenie školy
   Hlavná stránka » Škola » Vedenie školy »

Bc. Ing. Jarmila TUROŇOVÁ
biológia, chémia
riaditeľka školy
e-mail: turonova@gymza.sk
t.č.: 041/763 77 00; mob.: 0911 896 192
 
PaedDr. Katarína Kitašová
chémia, biológia
zástupkyňa riaditeľky školy
e-mail: kitasova@gymza.sk
t.č.: 041/763 77 00
 
Mgr. Marek Vaňko
informatika, fyzika
zástupca riaditeľky školy
e-mail: mvanko@gymza.sk
t.č.: 041/763 77 00  

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk