Projekt – Slovom žijem, tvorím, som
   Hlavná stránka » Projekt – Slovom žijem, tvorím, som »

Projekt – Slovom žijem, tvorím, som


       V mesiacoch apríl – december 2017 bude v priestoroch Školskej knižnice na Gymnáziu, Hlinská 29 v Žiline prebiehať projekt s názvom Slovom žijem, tvorím, som, realizáciu ktorého podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
       V rámci uvedeného projektu budú realizované prednášky, besedy a workshopy s odborníkmi, ktorí denne pracujú so slovom – jazykovedcom, učiteľom, spisovateľom, prekladateľom, scenáristom a novinárom. Náučné prednášky, besedy a workshopy sú plánované ako verejné podujatia pre mladých ľudí vo veku 14-20 rokov. V rámci jednotlivých aktivít budú mať možnosť nielen zoznámiť sa s prácou profesionálov, používajúcich jazyk ako pracovný nástroj, ale súčasne aj podieľať sa na tvorivých aktivitách, ako sú jazykovedná analýza textu, tvorba literárnych textov, publicistických útvarov, preklad literárneho textu z cudzieho jazyka, atď. V rámci tvorivej práce budú účastníci pracovať aj s informačnými zdrojmi našej školskej knižnice.
       Veríme, že účasť mladých ľudí na jednotlivých aktivitách projektu bude príležitosťou na získanie nových poznatkov, rozvoj čitateľských a tvorivých zručností a súčasne aj príležitosťou rozvíjať svoju profesijnú orientáciu.           Tento projekt finančne podporil


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk