Školský rok 2015/16
   Hlavná stránka ť Škola ť Dokumenty ť Školský rok 2015/16 ť

13. 11. 2016  
  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2015/2016
13. 11. 2016  
  Výkaz k správe o hospodárení za rok 2015Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk