Školský rok 2013/14
   Hlavná stránka ť Škola ť Dokumenty ť Školský rok 2013/14 ť

8. 12. 2014  
  Výkaz k správe o hospodárení za rok 2013
8. 12. 2014  
  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2013/2014Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk