Chémia
   Hlavná stránka » Akcie » Olympiády a postupové súťaže » Chémia »

23. 4. 2013  
  Chemická olympiáda na Hlinskej
8. 4. 2013  
  Pozvánka na krajské kolo CHEMICKEJ OLYMPIÁDY
Z poverenia Obvodného úradu v Žiline – odboru školstva Vás pozývame na krajské kolo CHEMICKEJ OLYMPIÁDY pre kategóriu Dg, ktoré sa uskutoční dňa: 18.04.2013 o 8:30 hod.
8. 4. 2013  
  Pozvánka do hodnotiacej komisie pre pre krajské kolo CHEMICKEJ OLYMPIÁDY
8. 4. 2013  
  Zoznam žiakov KK CHO - Dg - 2012/2013
  Metodicko-organizačné pokyny
  Organizačný poriadok
  Poverovací dekrét
  Žiadosť o preplatenie cestovného
  Žiadosť o preplatenie cestovnéhoGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk