Nemecký jazyk
   Hlavná stránka » Akcie » Olympiády a postupové súťaže » Nemecký jazyk »

25. 1. 2013  
  Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku na našom gymnáziu
25. 1. 2013  
  Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku - oznam
19. 1. 2013  
  Pozvánka na obvodné kolo OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU
Z poverenia Obvodného úradu v Žiline - odboru školstva Vás pozývame na obvodné kolo OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU pre kategórie 2A, 2B a 2D, ktoré sa uskutoční dňa: 23.01.2013 o 8:30 hod.
19. 1. 2013  
  Pozvánka do hodnotiacej komisie pre obvodné kolo OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU
  Žiadosť o preplatenie cestovného
  Žiadosť o preplatenie cestovného
  Zoznam súťažiacich
  Metodicko-organizačné pokyny
  Organizačný poriadok
  Poverovací dekrétGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk