Olympiády a postupové súťaže
   Hlavná stránka » Akcie » Olympiády a postupové súťaže »

Organizácia a riadenie olympiád a postupových súťaží


V školskom roku 2012/2013 je Gymnázium Hlinská poverené Obvodným úradom - odboru školstva v Žiline organizovaním a riadením:


Smernica č.27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení

Poverovací dekrét - Olympiáda v nemeckom jazyku
Poverovací dekrét - Chemická olympiáda ktg. Dg

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk