Školský rok 2012/13
   Hlavná stránka ť Škola ť Dokumenty ť Školský rok 2012/13 ť

24. 11. 2013  
  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2012/2013
24. 11. 2013  
  Správa o hospodárení za rok 2012Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk