Školský rok 2008/09
   Hlavná stránka ť Škola ť Dokumenty ť Školský rok 2008/09 ť

26. 11. 2009  
  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2008/2009
26. 11. 2009  
  Výkaz k správe o hospodárení za rok 2008Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk