Školský rok 2009/10
   Hlavná stránka ť Škola ť Dokumenty ť Školský rok 2009/10 ť

9. 11. 2010  
  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2009/2010
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2009/2010
9. 11. 2010  
  Správa o hospodárení 2009Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk