Školský rok 2007/08
   Hlavná stránka ť Škola ť Dokumenty ť Školský rok 2007/08 ť

13. 12. 2008  
  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2007/2008
13. 12. 2008  
  Autoevalvačná správa
Autoevalvačná správa riaditeža školy za školský rok 2007/2008
13. 12. 2008  
  Správa o hospodárení
Správa o hospodárení školy za kalendárny rok 2007Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk