Školský rok 2006/07
   Hlavná stránka ť Škola ť Dokumenty ť Školský rok 2006/07 ť

11. 10. 2007  
  Správa o hospodárení v roku 2006
10. 10. 2007  
  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2006/2007
10. 10. 2007  
  Príloha k vyhodnocovacej správe za školský rok 2006/2007Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk