Školský rok 2005/06
   Hlavná stránka ť Škola ť Dokumenty ť Školský rok 2005/06 ť

13. 12. 2006  
  Výkaz k správe o hospodárení za rok 2005
13. 12. 2006  
  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2005/2006Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk