Úspechy
   Hlavná stránka » Predmety » Chémia » Úspechy »

15. 12. 2011  
  • Mariana Repáková - získala certifikát a absolvovala 5. letnú školu chemického a enviromentálneho inžinierstva
  • Martin Liška - získal certifikát a možnosť štúdia na PF UK na základe umiestnenia medzi najlepšími riešiteľmi korešpondenčného seminára z chémie v oboch kategóriách
  • Zuzana Brezániová - získala 2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády a 3. miesto na celoslovenskom kole SOČ za prácu Voda v mojom okolí
  • Lucia Chrenková, Tomáš Rožai - získali 2. miesto v krajskom kole SOČ a postúpili do celoslovenského kola a prácou Účinnosť čistiacich prostriedkov na ničenie baktérií
  • Richard Valenta - úspešný riešiteľ celoslovenskeho kola chemickej olympiády kategória C


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk