Zaujímavé stránky
   Hlavná stránka » Predmety » Biológia » Zaujímavé stránky »

  http://www.infovek.sk/predmety/biologia/diplomky/biologia_bunky/mitoza.htm
  http://biology-animations.blogspot.com/Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk