Štipendiá a pobyty v zahraničí
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Jazykový diplom DSD » Štipendiá a pobyty v zahraničí »

11. 10. 2012  
  DSD-Schüler reisen zum zweiten Mal ins Ausland
25. 4. 2012  
  Eine Woche Deutschland für zwei Schüler der DSD-Klassen
Týždeň v Nemecku pre dvoch žiakov z DSD tried
5. 6. 2010  
  Štipendiá pre žiakov DSD-tried
3. 6. 2009  
  Sprachlager 2009Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk