Environmentálna výchova
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Environmentálna výchova »

13. 11. 2017  
  Ekotopfilm
31. 3. 2016  
  Pustovka - malý dravec vo veľkom meste
10. 12. 2015  
  Workshop H2O - vyvrcholenie aktivít Enviroprojektu 2015
27. 10. 2015  
  „NA SKLÁDKY NIE SME KRÁTKI!“
18. 11. 2014  
  Projekt RECYKLOHRY – Charitatívna odpadová šarkaniáda
1. 4. 2014  
  Vyhodnotenie súťaže Ekohra
31. 1. 2014  
  EKOHRA
8. 11. 2013  
  NA SKLÁDKY NIE SME KRÁTKI !
2. 4. 2013  
  Celoškolská environmentálna súťaž družstiev
12. 11. 2012  
  Ty si zmena!- ocenené EKOvideo nášho študenta
29. 6. 2012  
  Korešpondenčná súťaž Mladý vedec - CELKOVÉ VYHODNOTENIE
11. 5. 2012  
  Exkurzia do Arboréta a Zubrej zvernice
1. 5. 2012  
  Deň narcisov - poďakovanie
24. 4. 2012  
  Celoškolská environmentálna súťaž družstiev
12. 1. 2012  
  Ochrana prírody nám nie je ľahostajná
25. 9. 2011  
  Pokračujme v separácii odpadu a pomôžme sebe a deťom v Afrike
11. 6. 2011  
  Recyklohry - úspech našej študentky a výzva pre nás všetkých
8. 6. 2011  
  5. jún - Svetový deň životného prostredia
11. 4. 2011  
  Recyklohry - nová úloha, stav bodov
11. 4. 2011  
  Vyčistime si Slovensko
28. 3. 2011  
  Celoškolská environmentálna súťaž družstiev
12. 1. 2011  
  Vyhodnotenie súťaže o najzaujímavejšiu nástenku protidrogového charakteru
12. 1. 2011  
  Triedime odpady v rámci Recyklohier
ArchívGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk