Dokumenty
   Hlavná stránka » Škola » Dokumenty »

18. 9. 2018  
  Komunikačná smernica
21. 3. 2018  
  Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku
6. 9. 2017  
  Školský poriadok
6. 10. 2016  
  Smernica o oslobodzovaní žiakov od povinnej TSV
Príloha 1 Návrh odborného lekára na oslobodenie od povinnej TSV
Príloha 2a - Žiadosť zákonného zástupcu 3.ZS
Príloha 2b - Žiadosť zákonného zástupcu 4.ZS

1. 7. 2015  
  S m e r n i c a Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
8. 9. 2010  
  Zriaďovacia listina
8. 9. 2010  
  Štatút školy
8. 9. 2010  
  Organizačný poriadok
ArchívGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk