Školský rok 2008/09
   Hlavná stránka » Škola » Združenie rodičov školy » Školský rok 2008/09 »

12. 3. 2009  
  Vyhlásenie - 2% dane 2008
29. 9. 2008  
  Výbor rodičovského združenia 2008/2009
29. 9. 2008  
  Zloženie triednych výborov RZ v šk.roku 2008/2009
29. 9. 2008  
  Návrh rozpočtu 2008/2009
29. 9. 2008  
  Správa o hospodárení v školskom roku 2007/2008Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk