Školský vzdelávací program
   Hlavná stránka » Škola » Školský vzdelávací program »

22. 3. 2018  
  Záznamy o revidovaní ŠkVP (platného od 1.9.2015)
4. 9. 2017  
  učebný plán (od 1.9.2015)
1. 9. 2015  
  učebný plán (od 1.9.2015) - pre žiakov s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka.
1. 9. 2015  
  Školský vzdelávací program (od 1.9.2015)
Učebné osnovy tvoriace súčasť ŠkVP sú v zmysle §7 odst.9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene doplnení niektorých zákonov k dispozícií pre verejnosť v papierovej a elektronickej podobe v školskej knižnici a na sekretariáte školy.
1. 10. 2012  
  učebný plán (od 1.9.2012)
1. 10. 2012  
  učebný plán (od 1.9.2012) - pre žiakov s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka.
1. 9. 2012  
  Školský vzdelávací program (od 1.9.2012)
Učebné osnovy tvoriace súčasť ŠkVP sú v zmysle §7 odst.9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene doplnení niektorých zákonov k dispozícií pre verejnosť v papierovej a elektronickej podobe v školskej knižnici a na sekretariáte školy.
ArchívGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk