Výchovné poradenstvo
   Hlavná stránka » Škola » Výchovné poradenstvo »

Výchovný poradca:
Ing. Jarmila Turoňová


Konzultácie:
Na základe osobného, telefonického alebo mailového dohovoru.

Možnosť kontaktu:
041 - 763 77 00 kl. 108
e-mail: turonova@gymza.sk

Kabinet VP
kabinet chémie č. dverí 67

Úlohy a poslanie VP:
Zabezpečuje komplexný poradenský servis pre študentov, rodičov a kolegov
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk