Fyzikálne simulácie
   Hlavná stránka » Predmety » Fyzika » Fyzikálne simulácie »

Aby ste si mohli spúšťať simulácie, musíte mať na počítači nainštalované nasledujúce programy:
Flash Player a Java

Najnovšie simulácie umiestené na web
22. 9. 2012  
  Stavba atómu
Vytvorte atóm z protónov, neutrónov a elektrónov. Zistite jeho názov, značku, relatívnu hmotnosť, náboj a štruktúru.
22. 9. 2012  
  Izotopy a relatívna atómová hmotnosť
Sú všetky atómy prvku rovnaké? Ako môžete rozoznať jeden izotop od druhého? Pomocou simulácie môžete zistiť ako závisí priemerná atómová hmotnosť prvku od množstva výskytu jednotlivých izotopov.
22. 9. 2012  
  Tektonické platne
Preskúmajte, ako sa pohybujú tektonické platne Zeme. Zmeňte teplotu, zloženie a hrúbku platní. Objavte ako vznikli nové pohoria, sopky alebo oceány!
21. 9. 2012  
  Tlak a prúdenie kvapaliny
Skúmajte tlak v atmosfére a v kvapaline. Zmeňte tvar potrubia a zistite ako sa zmení rýchlosť a tlak prúdiacej kvapaliny. Odmerajte rýchlosť vytekajúcej kvapaliny z vodojemu a zistite od čoho závisí.
21. 9. 2012  
  Vztlak
Kedy bude teleso plávať a kedy sa ponorí? Zmeňte vlastnosti telesa alebo kvapaliny a pozorujte vplyv zmien na plávanie telesa. Zistite od čoho závisí vztlaková sila pôsobiaca na teleso v kvapaline.
21. 9. 2012  
  Lom svetla
Skúmajte lom svetla na rozhraní dvoch prostredí s rôznymi indexmi lomu. Nechajte prechádzať svetlo hranolmi rôznych tvarov a vytvorte si dúhu.
21. 9. 2012  
  Kondenzátor
Preskúmajte funkciu kondenzátora. Zmeňte veľkosť platní, ich vzdialenosť alebo pridajte dielektrikum a zistite ako sa zmení kapacita kondenzátora. Zmeňte napätie na batérií a zistite ako sa zmení náboj na platniach kondenzátora. Aká bude výsledná kapacita pri zapojení viacerých kondenzátorov do obvodu?
21. 9. 2012  
  Energia a Skejt park: základný kurz
Skúmajte zákon zachovania energie pri pohybe a skokoch skejtbordistu! Môžete sledovať zmeny kinetickej a potenciálnej energie, prípadne vplyv trenia na pohyb.
21. 9. 2012  
  Vyvažovanie
Skúste vyvážiť rôzne objekty na hojdačke. Zistite za akých podmienok nastane rovnováha. Svoje poznatky využite na získanie čo najväčšie počtu bodov v hre na rovnováhu.
21. 9. 2012  
  Rezonancia
Pozorujte jav rezonancie v skupine pružinových oscilátorov s rôznymi parametrami. Postupne meňte frekvenciu nútených kmitov a ich amplitúdu a sledujte ako sa bude meniť amplitúda jednotlivých rezonátorov.Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk