Dokumenty
   Hlavná stránka » Škola » Výchovné poradenstvo » Dokumenty »

26. 8. 2014  
  Plán práce výchovnej poradkyne v školskom roku 2014/2015
27. 8. 2012  
  Dohovor o právach dieťaťa
27. 8. 2012  
  Metodické usmernenie č. 7/2006-R
ArchívGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk