Spolupracovníci
   Hlavná stránka » Škola » Výchovné poradenstvo » Spolupracovníci »

 • Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie

  Predmestská 1613, 010 01 Žilina
  telefón: 041/565 00 18 , mobil: 0901/72 47 85, e-mail: kpppza@gmail.com
  www.cpppapzilina.sk


 • Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva

  J. Vuruma 144, 010 01 Žilina
  Telefón: 041/5626323, mobil: 0944028727, e-mail: scsppza@gmail.com
  www.scsppza.sk


 • Diagnostické centrum Lietavská Lúčka

  Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka
  Telefón: 041/5688 494, mobil: 0903661144, e-mail: dcll@dcll.sk
  www.dcll.sk


 • Náruč - Pomoc deťom v kríze

  Poslaním občianskeho združenia je pomáhať týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, týraným ženám a rodinám ohrozeným domácim násilím. Náruč je otvorená pre deti, ktoré boli vo vlastných rodinách vystavené sexuálnemu zneužívaniu, krutosti či ľahostajnosti. V krízovom centre im celoročne poskytuje útočisko, starostlivosť a odbornú psychologickú, špeciálno-pedagogickú a sociálnu pomoc.

  naruc@nextra.sk
  http://www.naruc.sk


 • Masarykova univerzita v Brne
  www.muni.cz


 • Človek v ohrození, o.z.
  www.clovekvohrozeni.sk


 • Nadácia Krajina harmónie
  www.nkh.sk
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk