Pedagogickí pracovníci
   Hlavná stránka » Škola » Pedagogickí pracovníci »

  Poloha kabinetov vyučujúcich
Na tejto stránke si môžete zobraziť umiestenie kmeňových tried, odborných učební a kabinetov vyučujúcich
  Pedagogickí pracovníci
  Pedagogickí pracovníci 2018/19
  Pedagogickí pracovníci 2017/18
  Pedagogickí pracovníci 2016/17
  Pedagogickí pracovníci 2015/16
  Pedagogickí pracovníci 2014/15
  Pedagogickí pracovníci 2013/14
  Pedagogickí pracovníci 2012/13
  Pedagogickí pracovníci 2011/12
  Pedagogickí pracovníci 2010/11
  Pedagogickí pracovníci 2009/10
  Pedagogickí pracovníci 2008/09
  Pedagogickí pracovníci 2007/08
  Pedagogickí pracovníci 2006/07
  Pedagogickí pracovníci 2005/06Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk