Maturita
   Hlavná stránka » Maturita »

11. 5. 2018  
  Slávnostné otvorenie ÚFIČ MS 2018
20. 1. 2018  
  Maturitná skúška 2018 - Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov gymnázia
20. 1. 2018  
  Školský zákon 245/2008 Z.z.
V znení s platnosťou od 1.9.2017
20. 1. 2018  
  Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017 / 2018
20. 1. 2018  
  Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B2 pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017 / 2018
20. 1. 2018  
  Špecifikácia testu z matematiky pre externú časť maturitnej skúšky v školskom roku 2017 / 2018
16. 10. 2016  
  Vyhláška 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách
15. 2. 2016  
  Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testu externej časti MS
6. 10. 2015  
  Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku platné od školského roka 2013/2014
20. 9. 2015  
  Prihláška na maturitnú skúšku
ArchívGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk