Združenie rodičov školy
   Hlavná stránka » Škola » Združenie rodičov školy »

  Vážení rodičia a priatelia školy!
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
  Štatút Rodičovského združenia
11. 9. 2018  
  POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA
14. 9. 2017  
  Smernica o oceňovaní žiakov Gymnázia Hlinská 29 v Žiline
24. 5. 2017  
  POZVÁNKA NA STRETNUTIA TRIEDNYCH RODIČOVSKÝCH ZDRUŽENÍ
30. 11. 2016  
  POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA
9. 9. 2016  
  POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA
20. 9. 2015  
  Kritériá pri udeľovaní ocenení žiakom
15. 12. 2011  
  Zásady prideľovania finančných prostriedkovGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk