Škola
   Hlavná stránka » Škola »
  Poloha miestnosti 2017/2018
Na tejto stránke si môžete zobraziť umiestenie kmeňových tried, odborných učební a kabinetov vyučujúcich.Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk