Archív - Fyzika
   Hlavná stránka » Predmety » Fyzika » Archív

21. 2. 2007  
  Fyzikální cirkus 2007 – RAKETOU DO VESMÍRU
Masarykova univerzita v Brne pripravila pre študentov stredných škôl nultý ročník súťaže družstiev stredoškolských študentov v experimentálnej fyzike.
17. 11. 2005  
  AUP: Fyzika - 4 hod.
Ponukový list AUP: Fyzika pre 4.ročník
17. 11. 2005  
  AUP: Cvičenia z fyziky - 4 hod.
Ponukový list AUP: Cvičenia z fyziky pre 4.ročník
1. 9. 2005  
  Zoznam vyučujúcich fyziky
15. 6. 2005  
  Tematické okruhy na mat. skúšku – úroveň B (základná)
15. 6. 2005  
  Ako písať seminárne práce a referáty
  www stránka 2001-03Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk