Archív - Informatika
   Hlavná stránka » Predmety » Informatika » Archív

30. 10. 2009  
  Vyhodnotenie - LOGO EURO DŇA
22. 10. 2009  
  26. ročník súťaže ZENIT v programovaní
28. 10. 2008  
  25. ročník súťaže ZENIT v programovaní
Školské kolo sa uskutoční jednotne v celej SR dňa 6. novembra 2008
17. 10. 2008  
  Olympiáda v informatike
Olympiáda v informatike je predmetová olympiáda pre stredoškolákov, podobne ako Matematická olympiáda a Fyzikálna olympiáda. Olympiáda v informatike má na Slovensku už vyše dvadsaťročnú tradíciu.
4. 6. 2008  
  Adam Krupa - Tvorba internetového obchodu
23. 12. 2007  
  Úspechy PK INF v kalendárnom roku 2007
17. 11. 2005  
  AUP: Informatika - 4 hod.
Ponukový list AUP: Informatika pre 4. ročník
17. 11. 2005  
  AUP: Informatika - 2.hod.
Ponukový list AUP: Informatika pre 4. ročník
  MOP 2005/06
Matematická olympiáda, kategória P - Progamovanie
  KSP 2005/06
Korešpondečný seminár z programovania
25. 4. 2005  
  Rôzne úlohy z informatiky
4. 10. 2004  
  POČÍTAČOVÝ KLUB
2. 10. 2004  
  Počítačový klub
27. 4. 2004  
  Krúžky z informatiky
27. 4. 2004  
  Programátorský krúžok
26. 4. 2004  
  Pravidlá pre prácu s Internetom na škole
25. 4. 2004  
  Súťaže z informatiky - 2003/2004
24. 2. 2003  
  Súťaže z informatiky - 2002/2003
19. 11. 2001  
  Súťaže z informatiky - 2001/2002Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk