Archív - Francúzsky jazyk
   Hlavná stránka » Predmety » Francúzsky jazyk » Archív

15. 1. 2013  
  Olympiáda vo francúzskom jazyku
12. 12. 2011  
  ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU
4. 5. 2010  
  Mali sme návštevu z Francúzska
4. 7. 2009  
  Projekt výmeny študentov: COMENIUS
9. 4. 2009  
  Súťaž vo francúzskom jazyku
2. 4. 2009  
  Uzatváranie projektu Comenius
29. 1. 2009  
  Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku
15. 10. 2008  
  ...a teraz prišli Francúzi k nám ...
15. 10. 2008  
  Predmetová komisia francúzskeho jazyka
17. 4. 2008  
  Spoznávame Bretónsko
17. 4. 2008  
  Krajské kolo olympiády francúzskeho jazyka
13. 1. 2008  
  Výsledky školského kola olympiády francúzskeho jazyka
28. 11. 2007  
  Návšteva zo zahraničia
28. 11. 2007  
  Predmetová komisia francúzskeho jazyka
17. 11. 2005  
  AUP: Konverzácia vo francúzskom jazyku - 2 hod.
Ponukový list AUP: Konverzácia vo francúzskom jazyku pre 4. ročník
17. 11. 2005  
  AUP: Konverzácia vo francúzskom jazyku - 4 hod.
Ponukový list AUP: Konverzácia vo francúzskom jazyku pre 4. ročník
26. 4. 2004  
  Súťaže - 2003/04
22. 4. 2004  
  Okruhy tém na maturitnú skúšku z francúzkeho jazyka
  Francúzsky jazyk - www stránka 2002/2003
  Koľko rečí vieš...
Časopis v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk