Archív - Dejepis
   Hlavná stránka » Predmety » Dejepis » Archív

11. 6. 2007  
  DEJEPISNÁ SÚŤAŽ – vyhodnotenie
6. 3. 2007  
  OTÁZKY NA DEJEPISNÚ SÚŤAŽ - 2.kolo
7. 2. 2007  
  OTÁZKY NA DEJEPISNÚ SÚŤAŽ - 1.kolo
7. 2. 2007  
  DEJEPISNÁ SÚŤAŽ
15. 12. 2005  
  Plán PK – SVP (dejepis)
17. 11. 2005  
  AUP: Seminár z dejepisu - 2 hod.
Ponukový list AUP: Seminár z dejepisu pre 4. ročník
17. 11. 2005  
  AUP: Dejepis - 4 hod.
Ponukový list AUP: Dejepis pre 4. ročník
20. 5. 2004  
  Exkurzie - 2003/04Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk