Archív - Dokumenty
   Hlavná stránka » Škola » Dokumenty » Archív

6. 10. 2016  
  Smernica o oslobodzovaní ţiakov od povinnej TSV
Príloha 1 Návrh odborného lekára na oslobodenie od povinnej TSV
Príloha 2a - Žiadosť zákonného zástupcu 3.ZS
Príloha 2b - Žiadosť zákonného zástupcu 4.ZS

8. 9. 2010  
  Školský poriadokGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk