Archív - Školský vzdelávací program
   Hlavná stránka » Škola » Školský vzdelávací program » Archív

1. 10. 2012  
  učebný plán (2011 až 2015) - pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
1. 10. 2012  
  učebný plán (2008 až 2015)
1. 10. 2012  
  učebný plán (2008 až 2015) - pre žiakov s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka
1. 11. 2011  
  Školský vzdelávací program vytvorený v rámci projektu Moderná škola v praxi.
21. 9. 2008  
  Školský vzdelávací programGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk