Archív - Protidrogová výchova
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Archív

24. 11. 2010  
  Terra Magica Fantastica
4. 11. 2010  
  Súťaž o najzaujímavejšiu nástenku s protidrogovou tematikou
4. 11. 2010  
  November- mesiac boja proti drogám
28. 9. 2010  
  Svetový deň srdca 2010
23. 9. 2010  
  Červené stužky
Kancelária WHO na Slovensku, MŠ SR, KŠÚ a Gymnázium sv. Františka v Žiline vyhlasujú v rámci 4.ročníka kampane Červené stužky celoslovenskú výtvarnú súťaž na tému Červené stužky - symbolom boja proti chorobe AIDS
23. 9. 2010  
  Informácie pre rodičov
Činnosť koordinátora prevencie drogových závislosti a iných sociálno-patologických javov
16. 9. 2010  
  Dni nádeje 2010
Literárno-umelecká súťaž zameraná na boj proti drogám
5. 5. 2010  
  Nie je škola ako škola, nie je žiak ako žiak...
11. 4. 2010  
  Vyhodnotenie monitorovania príťažlivosti drogy a úrovne užívania návykových látok u žiakov gymnázia
3. 3. 2010  
  Schody do seba
13. 12. 2009  
  Vyhodnotenie kampane Červené stužky
13. 12. 2009  
  Preventívne prednášky s protidrogovou tematikou z Centra pomoci a prevencie Dafné
5. 12. 2009  
  Vyhodnotenie súťaže o najzaujímavejšiu nástenku protidrogového charakteru
30. 10. 2009  
  November - mesiac boja proti drogám
22. 10. 2009  
  Červené stužky
MŠ SR, KŠÚ a gymnázium sv. Františka v Žiline vyhlasujú III. ročník celoslovenskej kampane ČERVENÉ STUŽKY, ktorá je súčasťou 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.
21. 11. 2008  
  Charitatívna zbierka:
13. 11. 2008  
  Mesiac boja proti drogám
24. 9. 2008  
  RODIČOM NA RZ O ČINNOSTI KOORDINÁTORA PREVENCIE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTI A INÝCH SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV
24. 6. 2008  
  Vyhodnotenie preventívneho projektu
15. 4. 2008  
  Analýza dotazníka monitorujúceho postoje a názory našich gymnazistov k užívaniu legálnych a nelegálnych drog
15. 4. 2008  
  Test pre rodičov - Ako rozpoznať, že dieťa užíva drogy?
18. 3. 2008  
  Školský preventívny projekt
23. 12. 2007  
  Verejná zbierka
5. 12. 2007  
  Najzaujímavejšia nástenka s protidrogovou tematikou
V mesiaci november sa uskutočnila na našej škole súťaž o najkreatívnejšiu nástenku s protidrogovou tematikou pod názvom : "Normálne je nefajčiť!"
5. 12. 2007  
  Červené stužky
Aids (pôvodne písané AIDS, z ang. Acquired Immune Deficiency Syndrome) alebo syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti je infekčná choroba ľudí vírusového pôvodu.
28. 11. 2007  
  November – „MESIAC BOJA PROTI DROGÁM“
7. 11. 2007  
  Dni nádeje
Aj tento školský rok sa naša škola úspešne zapojila do ďalšieho ročníka akcie preventívneho charakteru "Dni nádeje" organizovaného centrom LÚČ.
9. 10. 2007  
  Plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí
9. 10. 2007  
  Rodičom na RZ
Rodičom na RZ o činnosti koordinátora prevencie drogových závislosti a iných sociálnopatologických javov
9. 10. 2007  
  Svetový deň srdca
Riziko vzniku srdcového infarktu je možné znížiť až o 80 %.
6. 10. 2007  
  Mýty o marihuane
28. 6. 2007  
  Hodnotenie projektu:Závislosti - faktor životného štýlu v podmienkach G
28. 6. 2007  
  Tvorba učebných pomôcok
30. 4. 2007  
  Výsledky dotazníka
Výsledky dotazníka monitorujúceho aktuálnu úroveň znalostí a postojov žiakov 3. ročníka na tému „ Závislosti “
30. 4. 2007  
  Dotazník
Dotazník na monitorovanie aktuálnej úrovne znalostí a postojov žiakov 3. ročníka na tému „Závislosti“
7. 2. 2007  
  Projekt: Závislosti - faktor životného štýlu v podmienkach gymnázií
6. 2. 2007  
  Výsledky dotazníka monitorujúceho aktuálnu úroveň užívania návykových látok u gymnazistov
6. 2. 2007  
  Dotazník monitorujúci úroveň abúzu návykových látok u študentov
  Plán práce koordinátora na šk. rok 2006/2007
9. 11. 2004  
  Príčiny vzniku drogovej závislosti
27. 4. 2004  
  Ako pomôcť dieťaťu...Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk