Archív - SOČ
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » SOČ » Archív

2. 2. 2011  
  Pozvánka na školské kolo SOČ
19. 10. 2010  
  TÉMY SOČ - 2010/2011
7. 10. 2010  
  33. ROČNÍK SOČ
14. 3. 2010  
  Vyhodnotenie okresného kola SOČ
17. 2. 2010  
  Vyhodnotenie školského kola SOČ
8. 2. 2010  
  Pozvánka na školské kolo SOČ
30. 10. 2009  
  TÉMY SOČ
22. 10. 2009  
  SOČ - pozvánka
Stredoškolská odborná činnosť je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže.
22. 10. 2009  
  Vyhlásené súťažné odbory súťaže Stredoškolská odborná činnosť
22. 10. 2009  
  Ako postupovať pri písaní práce SOČ
18. 6. 2009  
  Stocholm junior water prize = SJWP
25. 2. 2009  
  Okresné kolo SOČ
18. 2. 2009  
  Vyhodnotenie školského kola SOČ
4. 2. 2009  
  Pozvánka na SOČ
13. 11. 2008  
  Ako postupovať pri písaní práce SOČ
28. 10. 2008  
  Témy SOČ
28. 10. 2008  
  Vyhlásené súťažné odbory
24. 10. 2008  
  Stredoškolská odborná činnosť
Stredoškolská odborná činnosť je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže.
24. 10. 2008  
  Úlohy pre koordinátora SOČ
5. 5. 2008  
  Celoslovenské kolo SOČ
15. 4. 2008  
  Výsledky okresného a krajského kola SOČ
13. 3. 2008  
  Termíny súťažných kôl SOČ
16. 2. 2008  
  Školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti
10. 10. 2007  
  Témy SOČ
10. 10. 2007  
  Plán organizačného zabezpečenia 30.ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti
10. 10. 2007  
  Úlohy pre pedagógov zodpovedných za SOČ v PK
10. 10. 2007  
  Úlohy pre koordinátora SOČ na škole
8. 1. 2007  
  SOČ-stručné zhrnutie
8. 1. 2007  
  Témy SOČ
8. 1. 2007  
  Termíny kôl SOČ
8. 1. 2007  
  Plán organizačného zabezpečenia 29.ročníka SOČ
8. 1. 2007  
  Úlohy pre pedagógov zodpovedných za SOČ v PK
8. 1. 2007  
  Úlohy pre koordinátora SOČ na škole
8. 1. 2007  
  Podmienky pre odovzdanie súťažnej práce
3. 6. 2005  
  Vyhodnotenie v šk. roku 2004/05
30. 6. 2004  
  Vyhodnotenie v šk. roku 2003/04Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk