Archív - Záujmová činnosť
   Hlavná stránka » Akcie » Záujmová činnosť » Archív

28. 9. 2010  
  Realizácia krúžkovej činnosti v šk. roku 2010/2011
22. 9. 2010  
  Ponuka záujmového vzdelávania v školskom roku 2010/2011
26. 11. 2009  
  Realizácia krúžkovej činnosti v šk. roku 2009/2010
17. 9. 2009  
  Ponuka záujmového vzdelávania
3. 10. 2008  
  Zoznam krúžkov školský rok 2008/2009
19. 9. 2008  
  Ponukové listy krúžkov
14. 10. 2006  
  Zoznam krúžkov
23. 1. 2006  
  Záujmová činnosť v šk. roku 2005/2006
28. 4. 2005  
  Záujmová činnosť v šk. roku 2004/2005
28. 9. 2003  
  Záujmová činnosť v šk. roku 2003/2004
1. 10. 2001  
  Záujmová činnosť v šk. roku 2001/2002Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk