INFORMATION IN ENGLISH   INFORMATION EN FRANCAIS   INFORMATION IN DEUTSCH  

Archív [2017/18 #8] - Aktuality
   Hlavná stránka » Archív

14. 9. 2017  
  PONUKA ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠK. ROKU 2017/2018 NA GYMZE - ANOTÁCIE
14. 9. 2017  
  ODOVZDÁVANIE DSD DIPLOMOV NA GYMZE
14. 9. 2017  
  GAUDEAMUS SLOVAKIA 2017
14. 9. 2017  
  Veľtrh štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC
6. 9. 2017  
  Slávnostné otvorenie školského roka na GYMZE
5. 9. 2017  
  ZÁMER priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 2/2017
31. 8. 2017  
Rozvrh 2017/2018
Rozvrh platný od 4.9.2017

Rozvrhy vo formáte pdf, vhodné pre tlač:
rozvrhy tried
rozvrhy vyučujúcich
rozvrhy učební
29. 8. 2017  
  Nemecký jazykový diplom Konferencie Ministerstva kultúry Spolkovej Republiky Nemecko
29. 8. 2017  
  „Gymza pre všetkých, všetci pre Gymzu“ vo finále
25. 8. 2017  
Poloha miestnosti 2017/2018
Na tejto stránke si môžete zobraziť umiestenie kmeňových tried, odborných učební a kabinetov vyučujúcich.
25. 8. 2017  
  Pedagogickí pracovníci 2017/18
25. 8. 2017  
  Oznam o ISIC kartách pre žiakov I. ročníka
 Školský rok:     1 2 3 4 5 6 7 8
 Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk