Pedagogickí pracovníci
   Hlavná stránka » Škola » Pedagogickí pracovníci » Pedagogickí pracovníci

Pedagogickí pracovníci

Ing. Jarmila Turoňová
riaditeľka školy biológia, chémia turonovagymza.sk
jarmilaturonova.sk
 
PaedDr. Katarína Kitašová
zástupkyňa riaditeľa školy biológia, chémia kitasovagymza.sk
 
Mgr. Marek Vaňko
zástupca riaditeľa školy fyzika, informatika vankogymza.sk
mvankogymza.sk
 
Mgr. Patrícia Bajcsiová
  anglický jazyk, dejepis bajcsiovagymza.sk
 
PaedDr. Antónia Bartošová
  matematika, geografia bartosovagymza.sk
 
Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.
vedúca PK TSV telesná výchova, etická výchova bebcakovagymza.sk
 
PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.
vedúca PK MAT, FYZ, INF, GEO matematika, fyzika bednarovagymza.sk
 
Mgr. Anna Blunárová
  nemecký jazyk, slovenský jazyk blunarovagymza.sk
 
PaedDr. Katarína Červencová
koordinátor ŽŠR slovenský jazyk, psychológia cervencovagymza.sk
 
RNDr. Ľubomír Červený
koordinátor web stránky fyzika, informatika cervenygymza.sk
www.cerveny.sk
 
Mgr. Gabriela Čorná
  biológia, geografia cornagymza.sk
 
Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
koordinátor protidrogovej prevencie občianska náuka, umenie a kultúra durekgymza.sk
 
Mgr. Oľga Fašková
  telesná výchova, dejepis faskovagymza.sk
 
Mgr. Laura Fučíková
  anglický jazyk lfucikovagymza.sk
 
Mgr. Andrea Fučíková
koordinátor SOČ nemecký jazyk, etická výchova fucikovagymza.sk
 
Mgr. Jaroslava Gabčová
  náboženská výchova gabcovagymza.sk
 
RNDr. Nataša Gerthofferová
  matematika, informatika gerthofferovagymza.sk
 
Mgr. Tatiana Hiková
  matematika, geografia hikovagymza.sk
thikovagymza.sk
hikova.gymza.sk
 
Mgr. Mária Kariakinová
  ruský jazyk kariakinovagymza.sk
 
Mgr. Helena Krajčovičová
  slovenský jazyk, občianska náuka krajcovicovagymza.sk
 
RNDr. Katarína Laštíková
koordinátor PDP biológia, chémia lastikovagymza.sk
 
Mgr. Jana Leibiczerová
koordinátor pre environmentálnu výchovu, vedúca PK BIO, CHE, biológia, chémia leibiczerovagymza.sk
 
Mgr. Zuzana Matišíková
Zapisovateľ francúzky jazyk matisikovagymza.sk
 
Mgr. Katarína Mesarčová
  anglický jazyk surovcikovagymza.sk
 
Mgr. Ema Rančáková
  informatika, geografia rancakovagymza.sk
 
PaedDr. Katarína Sádecká
výchovná poradkyňa, vedúca PK SJL slovenský jazyk, občianska náuka sadeckagymza.sk
 
Mgr. Lenka Štalmachová
vedúca PK SVP slovenský jazyk, dejepis stalmachovagymza.sk
 
Mgr. Michal Šutek
správca siete informatika sutekgymza.sk
 
Mgr. Marek Zadňan
  anglický jazyk, dejepis zadnangymza.sk
 
Mgr. Zuzana Zajacová
vedúca PK ANJ, FRJ, NEJ, RUJ anglický jazyk, nemecký jazyk zajacovagymza.sk
 
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk