Obraz plný matematických funkcií
   Hlavná stránka » Predmety » Matematika » Súťaže » Obraz plný matematických funkcií

Obraz plný matematických funkcií

      24. - 26. októbra v rámci celoškolskej akcie Eurodeň 2007 sa uskutočnila súťažná výstava študentských prác pod názvom Obraz plný matematických funkcií, ktorým si skrášlim svoju triedu. Výstava bola vyvrcholením grantového programu: Učiteľ v procese humanizácie regionálneho školstva z oblasti: Aplikácia netradičných didaktických metód a organizačných foriem vyučovania, rozvíjanie tvorivosti a kreativity žiakov vo vyučovaní matematiky.
      Projekt v š.r. 2006 - 07 vypracovala a zrealizovala na hodinách matematiky v terajšej 2. E triede profesorka Ľ. Potočáková. Projektovú úlohu na danú tému zadali v terajšej 3.B a 3.D profesorka T. Hiková, v 3.A, 3.C a 3.G profesorka A. Bartošová. Študenti vo svojich prácach narysovali grafy racionálnych, goniometrických a logaritmických funkcií v rôznych posunutiach a umelecky ich dotvorili tak, aby vzniklo umelecké dielo.
      Súťažnú výstavu pripravili a zrealizovali profesorky matematiky T. Hiková, Ľ. Potočáková. Hlasovali študenti, učitelia i rodičia. Najúspešnejšie umelecké diela boli odmenené vecnými cenami.

Meno súťažiacich trieda Umiestnenie poradie
žiaci rodičia učitelia súčet
Mária Bednarovská 3.G 2 1 6 9 1
Veronika Buchová 3.G 1 4 9 14 2
Monika Bajanová 3.B 5 7 3 15 3

Výsledková listina

Názov projektu Organizátorky súťažnej výstavy Hodnotili učitelia
Hodnotili rodičia Súťažné práce č. 1 - 6 Súťažné práce č. 3 - 8
Súťažné práce č. 9 - 12 Súťažné práce č. 13 - 18 Súťažné práce č. 19 - 22
Súťažné práce č. 23 - 28 Súťažné práce č. 29 - 30 Študentky, ktoré dohliadali na hlasovacie lístky
Víťazky a odmenené študentky Víťazné práce

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk