Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Olympiády » Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
Štvrtok 10. 01. 2008


      Súťaž najlepších nemčinárov stredných škôl okresu Žilina sa tohto roku konala na našej škole, ktorá vždy v jednej triede v ročníku pripravuje žiakov na získanie Nemeckého jazykového diplomu - Sprachdiplom - DSD II.
      Na treťom poschodí druhej budovy školy sa zišlo 24 súťažiacich - nemčinárov zo Žiliny a Rajca, aby si zmeralo svoje sily v nemeckom jazyku a 12 členov poroty včetne nemeckého lektora, aby rozhodli, ktorí z nich sú najlepší a budú v jednotlivých kategóriách reprezentovať náš okres v ďalšom vyššom kole tejto súťaže. Ako každoročne bol aj tento štvrtok veľmi príjemným stretnutím nadšencov tohto jazyka, ktorí ho zvládajú na veľmi dobrej až skvelej úrovni.

      Víťazmi kategórií 2 A, 2 B, 2 C 2, 2 D a 2 E sú Michaela Očková (Gymnázium Veľká Okružná) , Denisa Jamečná (Hotelová akadémia), Tomáš Mocík (Gymnázium Hlinská ul.), Marián Miko (SPŠ stavebná), Ján Zatkalík (Gymnázium sv. Františka).

      Všetkým nemčinárom ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v Krajskom kole Olympiády NJ dňa 7. februára 2008.

      Mgr. Danka Petrovská, predseda Okresnej komisie ONJ
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk