KLOKAN - medzinárodná matematická súťaž
   Hlavná stránka » Predmety » Matematika » Súťaže » KLOKAN - medzinárodná matematická súťaž

Klokan - medzinárodná matematická súťaž

– viedla RNDr. Nataša Gerthofferová (š.r.2006-07)

 

 

Účasť študentov v medzinárodnej súťaži Klokan sa tiež stala na našašej škole tradíciou.

Túto jednorázovú súťaž absolvovalo 74 študentov našej školy, z toho v kategórii S

(1.- 2. ročník) 20 a v kategórii M (3.- 4. ročník) 54 študentov.

 

Kategória S

Poradie na škole

Poradie v SR

Trieda

Meno súťažiaceho

1. miesto

48.- 63.

2.A

Jaroslav Jarina

2. miesto

133.-148.

2.A

Barbora Kabáčová

3. miesto

307.- 341.

2.G

Peter Kostka

Filip Glett

 

 

Kategória M

Poradie na škole

Poradie v SR

Trieda

Meno súťažiaceho

1. miesto

13.- 17.

3.A

Eliška Gašová

2. miesto

206.-223.

4.C

Igor Janic

3. miesto

277.- 308.

4.C

Daniel Beňadik

 

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk